Sobre el VIH

El virus de la immunodeficiència humana (VIH) es caracteritza per danyar les cèl·lules del sistema immunològic i, en els estats més avançats de la infecció, és el causant del desenvolupament de la Sida. En el nostre entorn sol transmetre’s per relacions sexuals no protegides o l’ús compartit de xeringues.

El VIH va ser identificat entre 1981 i 1986, període en el qual es va aconseguir aïllar, desenvolupar un test de detecció i obtenir el primer fàrmac per a tractar-lo, el AZT.

Fins a 1996, la malaltia es va estendre i va arribar a una mortalitat del 95% dels infectats, però aquell any el descobriment del tractament antiretroviral va fer que es redefinís la Sida com una malaltia crònica i no mortal. En aquest sentit, és important tenir en compte que, avui dia, la infecció per VIH no té cura però és controlable; els tractaments actuals eviten la replicació del virus i solament són eficaços si es prenen de la forma indicada. Actualment, quan una persona amb VIH pren el seu tractament redueix la quantitat de virus en els fluids sexuals, aconseguint la indetectabilitat del virus en ells i impedint la seva transmissió a altres persones.

Segons l’Organització Mundial de la Salut, a la fi de 2011 vivien amb el VIH al voltant de 34 milions de persones a tot el món. La zona més afectada és el áfrica subsahariana, on un de cada 20 adults està infectat pel virus. El 68% de la població mundial seropositiva es troba en aquesta regió.
A Espanya, s’infecten unes 3000 persones cada any, i s’estima que 150.000 viuen amb el virus. A Catalunya habiten uns 35.000 seropositius, un 25% dels quals desconeix la seva infecció.