Nosaltres

QUI SOM

L’Associació Ciutadana Anti-Sida de Catalunya (ACASC) és una Organització No Governamental, declarada Entitat d’Utilitat Pública en 2006. Situada al barri del Raval, el seu objectiu és millorar de manera integral la qualitat de vida de les persones afectades pel VIH/Sida i informar i sensibilitzar a la població amb la finalitat de prevenir la malaltia.

També dedica els seus esforços a treballar en la prevenció de les toxicomanies i a l’assistència de les persones drogodependents i ex drogodependents en situació de vulnerabilitat social.

MISIÓ

ACASC lluita per prevenir la infecció del VIH/Sida i sensibilitzar la societat, així com per oferir assistència a les persones afectades per la malaltia, especialment a aquelles que es troben en una situació greu d’exclusió social.

VISIÓ

Treballem per aconseguir frenar l’expansió del VIH i per l’eliminació de l’estigma social i de la discriminació. Volem dignificar la vida de totes aquelles persones que viuen amb el virus.

VALORS

Solidaritat i altruisme: la raó de la nostra existència i el motiu principal de la nostra tasca es ajudar els altres.

Respecte a la persona: la dignitat i els drets de l’individu son fonamentals per construir una societat tolerant, lliure de prejudicis i basada en la igualtat.

Compromís: el treball diari i l’esforç envers la nostra causa son els que ens permeten obtenir bon resultats i millorar cada any.

Transparència: la bona gestió i la claredat en totes les nostres accions són la base de la nostra identitat.

Junta Directiva

Maria Angeles García Jimenez
Presidenta
 
Jorge Carlos Da Silva
Secretario
 
Elixabete Benito Arratibel
Tresorera

Equip Tècnic

Gemma Ricomà i Forés
Directora i Treballadora Social
 
Jaime Quezada Bolaños
Educador Social